Akredytacje i certyfikaty jakości

Obiektywne świadectwa wysokiej jakości, przyznawane placówkom w formie certyfikatów, akredytacji bądź rekomendacji przez niezależne organizacje wyspecjalizowane w ocenie efektywności edukacji językowej, to cenne drogowskazy pomagające w dokonaniu właściwego wyboru szkoły.

Gama College of English (dawniej Gama-Bell) jest regularnie poddawana rygorystycznym inspekcjom Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Edukacji Językowej PASE (www.pase.pl) oraz wizytacjom ekspertów EAQUALS  – Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services  (www.eaquals.org).

Jako jedyna krakowska placówka, Gama College posiada dwa niezależne certyfikaty, które potwierdzają stosowanie w jej codziennej praktyce wysokich norm profesjonalizmu. Są to: Znak Jakości i Rekomendacja PASE oraz Międzynarodowy Certyfikat Jakości i Akredytacja EAQUALS.

pase_logo                       banner-eaquals

EAQUALS – Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Londynie, powołana w celu tworzenia i wdrażania wysokich standardów profesjonalizmu w edukacji językowej. Działając pod auspicjami Rady Europy, EAQUALS realizuje projekty, których celem jest upowszechnianie wysokich standardów edukacyjnych oraz wspieranie placówek, które potrafią stosować je efektywnie w swojej pracy. Eksperci EAQUALS uczestniczyli m. in. w opracowaniu wspólnego europejskiego systemu poziomów kształcenia językowego The Common European Framework of Reference for Languages oraz w tworzeniu opisu umiejętności językowych wymaganych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2.  

Szkoły spełniające wysokie normy profesjonalizmu mogą się ubiegać o akredytację EAQUALS i o certyfikat wysokiej jakości w edukacji językowej – Excellence in Language Education.

Certyfikaty i akredytacje języka angielskiego

Z RAPORTU INSPEKTORÓW EAQUALS (tłumaczenie z języka angielskiego):

Gama College of English została poddana inspekcji  EAQUALS  w 2016 roku i spełniła wszystkie normy wymagane dla uzyskania akredytacji EAQUALS. Zajęcia dydaktyczne, programy nauczania, zasady organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz metody oceny umiejętności i postępów słuchaczy zostały uznane za zgodne ze standardami wysokiej jakości. Stwierdzono też, że szkoła dba o dobro swoich pracowników i klientów, a jej materiały informacyjne są precyzyjne i rzetelne. Inspektorzy przyznali Gama College of English wyróżnienia (Points of Excellence) w następujących kategoriach: zarządzanie i administracja, planowanie programów nauczania i systemy wsparcia, zasady oceny i certyfikacji słuchaczy, materiały dydaktyczne, obsługa klienta, wewnętrzna kontrola jakości, poziom przygotowania i rozwój zawodowy pracowników, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna. Szkoła utrzymała także swoje uprawnienia do wystawiania słuchaczom międzynarodowych dyplomów znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement. 

Standardy EAQUALS są wzorem dla PASE – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Edukacji Językowej

PASE dysponuje systemem oceny szkół językowych działających na terenie Polski. Inspektorzy PASE przyznają znak jakości oraz rekomendację  placówkom, które spełniają wysokie normy jakości. Podczas wizytacji, inspektorzy sprawdzają kwalifikacje nauczycieli, jakość nauczania, nadzór metodyczny, profesjonalizm zarządzania, komfort warunków nauczania, dobór materiałów dydaktycznych, rzetelność informacji w materiałach reklamowych. Ocena szkoły językowej wyrażana jest w punktach.

Podczas ostatniej wizytacji  inspektorzy PASE przyznali szkole Gama College of English 98 punktów na 100 możliwych do uzyskania.