Kursy języka angielskiego

Zapraszamy na kursy angielskiego w Gama College. Są one prowadzone w oparciu o osobne programy nauczania dla różnych grup wiekowych: dla dzieci (6-8 i 9-12), dla młodzieży (13-15), dla dorosłych (16+) i dla dojrzałych (50+).

Kursy angielskiego kraków

Obok kursów General English na 9 poziomach zaawansowania, prowadzimy także kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency). Egzaminy przeprowadzamy na miejscu w naszym autoryzowanym wewnętrznym centrum egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment.

Prowadzimy też kursy przygotowujące licealistów do rozszerzonej matury z języka angielskiego Okresowo organizujemy kursy specjalistyczne, np. English for Business oraz kursy konwersacyjne. Na zlecenie firm przeprowadzamy również audyty językowe oraz szkolenia dla pracowników. W naszej ofercie są również zajęcia indywidualne.

Blisko 3o lat pracy w Krakowie pomogło nam wypracować wysokie standardy w każdym aspekcie działania. Nasze kursy języka angielskiego prowadzone są  zgodnie z wysokimi międzynarodowymi normami. W zarządzaniu procesem dydaktycznym stosujemy reguły total quality management. Nasza administracja, wspierana przez zespół metodyków, zapewnia lektorom dobre warunki do pracy dydaktycznej, tak aby mogli oni zapewnić wszystkim uczniom i słuchaczom najlepsze możliwe warunki do skutecznej nauki języka.

Wszystkie kursy angielskiego realizowane są w oparciu o zalecenia metodyczne i szczegółowe programy nauczania, procedury organizacyjne, standardy jakości oraz systemy jej kontroli. Dzięki temu Gama College jest sprawną organizacją edukacyjną, realizującą przemyślany i zaplanowany proces dydaktyczny, którego efekty są regularnie sprawdzane, przewidywalne i gwarantowane.

Potwierdzeniem wysokiej klasy kursów angielskiego w Gama College są certyfikaty jakości i akredytacje przyznane szkole po przeprowadzeniu rygorystycznych inspekcji przez dwie renomowane organizacje. Są to Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Edukacji Językowej PASE (www.pase.pl) oraz EAQUALS – Excellence  in Language Education (www.eaquals.org), międzynarodowa organizacja z siedzibą w Londynie, działająca pod auspicjami Rady Europy. 

Ponadto, jako jedyna akredytowana placówka w Krakowie, Gama College wystawia słuchaczom międzynarodowe dyplomy znajomości języka EAQUALS Certificate of Achievement in English