Kursy General English 16+

Foto-dorośliSłuchaczy w wieku od 16 lat wzwyż zapraszamy na kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, a także na kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge.  Można do nich przystępować w autoryzowanym wewnętrznym centrum egzaminacyjnym na terenie szkoły.

Okresowo organizujemy też kursy specjalistyczne, np. English for Business, a także kursy konwersacyjne oraz intensywne kursy wakacyjne w wymiarze 20 godzin lekcyjnych tygodniowo.

 Metody i techniki nauczania

W naszej pracy dajemy pierwszeństwo metodzie komunikatywnej wspomaganej innymi technikami dobieranymi stosownie do potrzeb słuchaczy. Głównym celem nauki jest osiąganie szybkich postępów w rozumieniu i aktywnym używaniu żywego języka. Powyżej poziomu intermediate ważnym celem jest tworzenie umiejętności rozwiązywania testów typowych dla egzaminów językowych Cambridge FCE (first), CAE (Advanced), CPE (Proficiency).

Materiały pomocnicze i zajęcia uzupełniające

Obok podręczników opracowanych przez renomowane brytyjskie wydawnictwa, uczestnicy naszych kursów językowych mogą korzystać z bogatego zbioru materiałów pomocniczych dostępnych w Resource Centre. Na wniosek co najmniej 6 słuchaczy na zbliżonym poziomie zaawansowania organizujemy dla nich nieodpłatnie dodatkowe zajęcia nastawione na ćwiczenie takich umiejętności językowych jak grammar, speaking, listening, exam practice.

Welcome to Gama College trimmedNajważniejsze zasady organizacyjne

  • Każdy kurs gwarantuje osiągnięcie praktycznych umiejętności językowych określonych w programie nauczania. Każdy program dostosowany jest do wytycznych europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR.
  • Rok szkolny obejmuje 120 godzin lekcyjnych (2 semestry) i trwa od października do czerwca. Istnieje możliwość zapisu na rok szkolny bądź na tylko jeden semestr. Jest to jednak mniej korzystne, bowiem zapisy na cały rok szkolny gwarantują ciągłość dni i godzin zajęć oraz są premiowane wysokimi rabatami.
  • Grupy General English (od 8 do 12 osób) spotykają się dwa razy w tygodniu, a grupy specjalistyczne oraz konwersacyjne (od 6 do 10 osób) zwykle raz w tygodniu. Na każdym spotkaniu realizowane są dwie jednostki lekcyjne.
  • Cena kursu obejmuje wstępne określenie poziomu zaawansowania, zajęcia dydaktyczne, materiały uzupełniające tzw. hand-outs i teczkę firmową do ich przechowywania, udział w konsultacjach i zajęciach dodatkowych, dostęp do zbioru materiałów pomocniczych i do informacji on-line o materiale realizowanym na zajęciach, testy końcowe, zaświadczenia i dyplomy oraz wszelkie pozostałe koszty organizacyjne i administracyjne,
  • Cena kursu nie obejmuje kosztów podręcznika, który po okazaniu legitymacji Gama College Student’s Card można zakupić z 20% rabatem w kilku współpracujących z nami księgarniach.
  • Słuchacze którzy zaliczą testy końcowe mają prawo do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po osiągnięciu poziomów zaawansowania A2, B1, B2, C1 i C2 wg CEFR  mogą oni także otrzymać międzynarodowy dyplom znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English. Jest on akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Edukacji Językowej EAQUALS (www.eaquals.org) i uznawany w wielu krajach Europy.
  • Najwazniejsze zasady współpracy ze szkołą zawarte są w umowie uczestnictwa w kursie językowym.

Koszty nauki

Roczne koszty nauki (120 godzin lekcyjnych)  uzależnione są od poziomu zaawansowania oraz od wybranego systemu opłat. Ceny zaczynają się od kwoty 1800 zł przy zapłacie z góry za roczny kurs poranny,  oraz od kwoty 2000 zł przy zapłacie z góry za roczny kurs popołudniowy.

Koszty nauki można znacznie obniżyć, korzystając za zniżek za wczesny zapis, za kontynuację, dla rodzin oraz za skuteczne rekomendowanie szkoły znajomym.

Poziomy zaawansowania