Gama College posiada wieloletnie doświadczenie i doskonale tradycje w nauczaniu dzieci. W gronie naszych metodyków powstawał w latach 2003 – 2014 znany i lubiany serial telewizyjny „Lippy and Messy” z udziałem naszych brytyjskich lektorów-aktorów, którzy kreowali wszystkie postacie i sytuacje. Program, emitowany przez wiele lat w Programie I TVP oraz w TVP ABC, zdobył nominację do prestiżowej brytyjskiej nagrody ELTON za najciekawszy innowacyjny projekt związany z nauczaniem języka angielskiego stworzony poza Wielką Brytanią i był emitowany w wielu krajach Europy.

Nauczanie języka angielskiego dla dzieci prowadzone jest w Gama College z wykorzystaniem innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych metod i technik nauczania, dobranych odpowiednio do wieku uczniów.

Kursy dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat prowadzone są w oparciu o metodę komunikatywną wspartą technikami total immersion, która polega na „całkowitym zanurzaniu” w język angielski. Dzieci są silnie motywowane do aktywnego korzystania z angielskiego podczas zajęć, bowiem staje się on częścią wspólnych zabaw gier, ćwiczeń oraz twórczych projektów językowych z elementami muzyki, plastyki i teatru.

Dzieci spotykają się na zajęciach w grupach od 8 do 12 uczniów dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Każda lekcja trwa 60 minut. Rok szkolny rozpoczyna się w październiku, trwa do czerwca (z przerwą w okresie ferii zimowych) i obejmuje 60 spotkań.

ENGLISH FOR CHILDREN

Poziomy zaawansowania dla dzieci od 9 do 12 lat

  

Symbol

kursu

 

Skala poziomów Gama College

 

Krótki opis programu kursu

 

Egzaminy Cambridge ESOL

 

Umiejętności wg europejskiej skali poziomów CEFR

 

CH1

Beginner

Początki nauki angielskiego dostosowane pod względem metod i technik nauczania do umiejętności dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Poznawanie angielskich słów, zwrotów, piosenek i rymowanek połączone jest z ćwiczeniami i zabawami językowymi, a także z czytaniem i pisaniem prostych tekstów.

 

A1 – Breakthrough

Dzieci poznają proste słownictwo, wyrażenia i zwroty potoczne, których rozumienie i stosowanie pozwala     im na porozumiewanie się podczas gier i zabaw językowych.

   

CH2

Elementary

Tworzenie solidnych podstaw języka angielskiego dostosowane pod względem metod i technik nauczania do możliwości i zainteresowań dzieci z III klasy szkoły podstawowej. Początki samodzielnej komunikacji w języku angielskim. 

Cambridge

YLE

STARTERS

   

CH3

 

Lower

Intermediate I

Pierwsze kroki na poziomie średnio zaawansowanym. Intensywna praca nad językiem mówionym. Tworzenie swobody w rozumienia ze słuchu, wypowiadaniu się na temat krótkich tekstów czytanych oraz w opisywaniu obrazków i sytuacji.

 

Cambridge

YLE

MOVERS

A2 – Waystage

Dzieci potrafią rozmawiać o sobie, o swoim otoczeniu, rodzinie, szkole i zainteresowaniach.

 

 CH4

 

 Lower

Intermediate II

Drugi etap nauki na poziomie średnio zaawansowanym. Wyrównywanie proporcji rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Tworzenie bazy gramatycznej umożliwiającej poznawanie bardziej złożonych struktur języka angielskiego.

 

Cambridge

YLE

FLYERS

 

Ceny rocznych kursów dla dzieci (60 godzin zegarowych, co stanowi ekwiwalent 80 godzin lekcyjnych) są uzależnione od wybranego systemu opłat. Przy podziale kosztów nauki na 4 raty, każda rata wynosi 420 złotych, przy 2 ratach przyznawany jest rabat 80 zł, a każda rata wynosi 800 złotych. Przy jednorazowej opłacie za cały rok szkolny, przyznawany jest rabat 180 zł, a koszty rocznej nauki wynoszą 1500 złotych.

Koszty nauki można też znacznie obniżyć, korzystając za zniżek za wczesny zapis, za kontynuację, dla rodzin oraz za skuteczne zarekomendowanie znajomych, którzy wcześniej nie uczęszczali do Gama College.

Konkretnych informacji udzieli Państwu nasze Biuro Zapisów. Zapraszamy!