Uczniowie w wieku od 13 do 15 lat realizują program nauczania języka angielskiego opracowany zgodnie z zasadami nowoczesnej metodyki, uwzględniający zainteresowania, dynamikę i styl pracy nastolatków. Właściwy dobór tematyki zajęć i stosowanych technik nauczania zwiększa atrakcyjność kursu i motywuje młodzież do osiągania szybkich postępów w nauce. 

Kursy obejmują 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwają od października do czerwca (z przerwami w okresie świąt i ferii zimowych). Grupy (do 12 osób) spotykają się dwa razy w tygodniu. Każde spotkanie obejmuje dwie godziny lekcyjne (90 minut). Program kursu wzbogacają bezpłatne zajęcia uzupełniające, dostosowane w treści i formie do zainteresowań młodzieży. Warunkiem ich rozpoczęcia jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 uczniów. 

Program kursu uzupełniają bezpłatne zajęcia dodatkowe w formach dostosowanych do zainteresowań młodzieży. Warunkiem ich realizacji jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa przez odpowiednią liczbę uczniów. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji (do 90 minut łącznie), których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych braków i zapewnienie właściwych postępów w nauce.

Poziomy zaawansowania na kursach dla młodzieży w wieku od 13 do 15 lat

 

Symbol kursu

 

Poziom Gama College

 

Krótki opis programu kursu

 

Egzaminy Cambridge

 

Umiejętności według europejskiej skali CEFR

 

 

 

T2

 

 

 

 

Znaczna rozbudowa podstaw języka angielskiego. Ćwiczenie rozumienia tekstów słuchanych i czytanych oraz gramatyki, fonetyki i intonacji. Poznawanie słów i zwrotów umożliwiających rozmowę na temat teraźniejszości i przeszłości.

 

 

 KET

Key English

Test

A2 – Waystage

Znasz proste zwroty używane w życiu codziennym. Umiesz rozmawiać o sobie, o swoim otoczeniu, szkole rodzinie itp.

 

 

 

T3

 

 

 

 

Początki nauki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Tworzenie pewności w rozumieniu żywego języka oraz praca nad swobodą konwersacyjną. Stopniowe wprowadzanie przydatnych potocznych zwrotów i trudniejszych struktur.

 

 

PET

Preliminary
English Test

B1 – Threshhold

Potrafisz zadawać pytania i rozmawiać na tematy związane ze szkołą, rozrywką, rekreacją, podróżami. Umiesz też tworzyć krótkie teksty na interesujące cię tematy.

 

 

 

 

T4

 

 

 

Poszerzanie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Wzbogacanie słownictwa i płynności w rozmowie. Tworzenie umiejętności czytania coraz trudniejszych tekstów bez słownika. Wykonywanie ćwiczeń utrwalających właściwy dobór czasów i struktur gramatyki.

 

B2 – Vantage

Rozumiesz teksty o coraz trudniejszych treściach. Swobodnie poruszasz się językowo zarówno w obszarze spraw konkretnych jak i abstrakcyjnych. Rozumiesz dużą część dialogów w filmach, programach radiowych i telewizyjnych oraz bez trudu porozumiewasz się rodowitym Anglikiem.

 

 

T5

 

 

 

Ostatnie kroki na poziomie średnim wyższym umożliwiające przejście do poziomu zaawansowanego. Drugi semestr kursu zawiera też elementy przygotowania do egzaminu FCE.

FCE

First Certificate in English

 

Licealistów zapraszamy na kursy opisane szczegółowo w zakładce General English (16+) oraz na specjalne kursy przygotowujące do rozszerzonej matury z angielskiego, które nie tylko poszerzają znajomość języka, ale także uwzględniają specyfikę typowych zadań egzaminacyjnych.

Ich głównym celem jest opanowanie przez uczestników umiejętności językowych niezbędnych do uzyskania na maturze wysokiego wyniku. Gruntownej powtórce, a następnie znacznemu rozszerzeniu znajomości struktur gramatyki oraz słownictwa towarzyszą ćwiczenia z rozwiązywania pisemnych testów maturalnych oraz symulacje egzaminów ustnych. Uczniowie otrzymują także materiały do samodzielnej pracy w domu. Dlatego też na koniec kursu jego uczestnicy odczuwają wyraźną poprawę znajomości języka, dużą sprawność w organizacji czasu oraz pewność siebie podczas egzaminów i w większości przypadków uzyskują rezultaty powyżej 80%. 

Osoby pragnące przyśpieszyć naukę języka angielskiego mogą też wziąć udział w intensywnych kursach wakacyjnych w Krakowie lub wyjechać na kurs w Wielkiej Brytanii, który zorganizujemy we współpracy z naszą partnerską szkołą Bell Cambridge.