Kursy języka angielskiego w Gama College rozpoczęte!

Rozpoczęły się już kursy języka angielskiego w Gama College.
To dobra okazja, by przypomnieć, dlaczego warto uczyć się w Gama College:
– po pierwsze dlatego, że nasze metody i programy nauczania nie odbiegają od najlepszych brytyjskich standardów, a Gama College to wciąż jedyna szkoła w Krakowie uprawniona do wystawiania słuchaczom międzynarodowych dyplomów znajomości języka angielskiego – bez żadnych dodatkowych kosztów.
– po drugie dlatego, że po przeliczeniu cen naszych kursów na gwarantowaną liczbę godzin zajęć, koszty nauki w Gama College nie odbiegają od „średniej krakowskiej”. Anglicy nazywają to „good value for money”.
 
Zostały jeszcze ostatnie miejsca w grupach.
 
Zapraszamy!