Kursy

Oferta kursów prowadzonych przez Gama College obejmuje naukę języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych: dla dzieci 6-8 lat i 9-12 lat; dla młodzieży w wieku 13-15, dla dorosłych (16+) oraz dla dojrzałych (50+), a także kursy przygotowujące do rozszerzonej matury z języka angielskiego i kursy specjalistyczne.

Kursy

Prowadzimy też  kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE, do których można przystąpić w naszym wewnętrznym centrum egzaminacyjnym autoryzowanym przez Cambridge ESOL.

Okresowo organizujemy także kursy specjalistyczne np. English for Business,  English for Medics, English for Pharmacists,  a także kursy konwersacyjne realizowane zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w okresie wakacji. Na zlecenie instytucji i firm realizujemy audyty i szkolenia językowe dostosowane do ich potrzeb. W ofercie mamy także kursy indywidualne.

Misją Gama College of English jest organizowanie kursów języka angielskiego w taki sposób, by dyrekcja szkoły, wspierana przez zespół administracyjny, zapewniała lektorom możliwie najlepsze warunki do pracy dydaktycznej, tak aby mogli oni zapewnić uczniom i słuchaczom doskonałe warunki do efektywnej i atrakcyjnej nauki języka.

Dla realizacji tej misji tworzymy i stosujemy ramowe i szczegółowe programy nauczania, procedury organizacyjne, standardy wysokiej jakości w każdym aspekcie pracy oraz systemy jej kontroli.

Prawdziwa szkoła językowa nie jest „biurem pośrednictwa pracy lektorów” lecz sprawną organizacją, realizującą przemyślany i zaplanowany proces dydaktyczny, którego efekty są regularnie sprawdzane i dzięki temu przewidywalne.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych kursów językowych  są akredytacje, których udzieliły nam na podstawie rygorystycznych inspekcji Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (www.pase.pl) oraz działająca pod auspicjami Rady Europy międzynarodowa organizacja nadzoru jakości w edukacji językowej EAQUALS – Excellence  in Language Education (www.eaquals.org).

Ponadto, jako jedyna akredytowana placówka w Krakowie, Gama College wystawia słuchaczom międzynarodowe dyplomy znajomości języka EAQUALS Certificate of Achievement in English