Angielski dla dorosłych

 

Foto-dorośliZapraszamy dorosłych (19+) na kursy General English na wszystkich poziomach zaawansowania oraz na kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE, do których można przystępować w autoryzowanym wewnętrznym centrum egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment na terenie szkoły.

Okresowo organizujemy także kursy specjalistyczne      (np. English for Business), a także kursy konwersacyjne oraz super-intensywne kursy wakacyjne w wymiarze 20 godzin lekcyjnych tygodniowo.  

 Metody i techniki nauczania

W naszej pracy dajemy pierwszeństwo metodzie komunikatywnej wspomaganej innymi technikami wykorzystywanymi stosownie do potrzeb słuchaczy. Głównym celem nauki jest osiąganie szybkich postępów w rozumieniu i aktywnym używaniu żywego języka. Powyżej poziomu intermediate dodatkowym celem jest tworzenie umiejętności rozwiązywania testów typowych dla egzaminów językowych Cambridge FCE, CAE, CPE.

Materiały pomocnicze i zajęcia uzupełniające

Obok podręczników opracowanych przez renomowane brytyjskie wydawnictwa, uczestnicy naszych kursów językowych mogą korzystać z bogatego zbioru materiałów pomocniczych dostępnych w Resource Centre. Na wniosek co najmniej 6 słuchaczy na zbliżonym poziomie zaawansowania szkoła organizuje dla nich nieodpłatnie zajęcia dodatkowe, nastawione na ćwiczenie konkretnych umiejętności językowych: grammar, speaking, listening, exam practice.

Welcome to Gama College trimmedNajważniejsze zasady organizacyjne

  • każdy kurs gwarantuje osiągnięcie praktycznych umiejętności językowych określonych w programie nauczania dostosowanym do wytycznych europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR,
  • rok szkolny obejmuje 120 godzin lekcyjnych (2 semestry) i trwa od października do czerwca. Istnieje możliwość dokonania zapisu na rok szkolny lub na tylko jeden semestr, co jednak jest mniej korzystne, gdyż zapisy na cały rok szkolny gwarantują ciągłość dni i godzin zajęć i są premiowane wysokimi rabatami,
  • grupy General English (od 8 do 12 osób) spotykają się dwa razy w tygodniu, a grupy specjalistyczne oraz konwersacyjne (od 6 do 10 osób) zwykle raz w tygodniu – na każdym spotkaniu realizowane są dwie jednostki lekcyjne,
  • cena kursu obejmuje wstępne określenie poziomu zaawansowania, zajęcia dydaktyczne, materiały uzupełniające tzw. hand-outs i teczkę firmową do ich przechowywania, udział w konsultacjach i zajęciach dodatkowych, dostęp do zbioru materiałów pomocniczych i do informacji on-line o materiale realizowanym na zajęciach, testy końcowe, zaświadczenia i dyplomy oraz wszelkie pozostałe koszty organizacyjne i administracyjne,
  • cena kursu nie obejmuje kosztów podręcznika, który po okazaniu legitymacji Gama College Student’s Card można zakupić z 20% rabatem we współpracujących z nami księgarniach,
  • słuchacze którzy zaliczą testy końcowe mają prawo do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu, a po osiągnięciu poziomów zaawansowania A2, B1, B2, C1 i C2 wg CEFR  otrzymują także międzynarodowy dyplom znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English, akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Edukacji Językowej EAQUALS (www.eaquals.org).
  • pozostałe zasady współpracy ze szkołą zawarte są w umowie uczestnictwa w kursie językowym.

Ceny kursów

Roczne koszty nauki (120 godzin lekcyjnych) są uzależnione od poziomu zaawansowania oraz wybranego systemu opłat i zaczynają się od kwoty 1800 zł (kursy poranne) oraz od kwoty 2000 zł (kursy popołudniowe). Można je jednak znacznie obniżyć, korzystając za zniżek za wczesny zapis, za kontynuację, dla rodzin oraz za zarekomendowanie znajomych.

Poniżej przedstawiamy umiejętności uzyskiwane na kolejnych poziomach zaawansowania.