Angielski dla dzieci

Prowadzimy nauczanie języka angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych programów, metod i technik nauczania, dobranych odpowiednio do wieku uczniów.

Angielski dla dzieci

Najważniejsze zasady organizacyjne

Zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu. Każda lekcja dla dzieci w wieku 6-12 lat trwa 60 minut. Rok szkolny obejmuje 60 spotkań i trwa od października do czerwca z przerwą w okresie  ferii zimowych. Grupy spotykają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Ceny rocznych kursów dla dzieci (60 godzin zegarowych, co stanowi ekwiwalent 80 godzin lekcyjnych) są uzależnione od wybranego systemu opłat i zaczynają się od 1500 złotych. Koszty nauki można znacznie obniżyć, korzystając za zniżek za wczesny zapis, za kontynuację, dla rodzin i za zarekomendowanie znajomych.

 


 

JAK WSPOMAGAĆ DZIECKO W NAUCE JĘZYKA ?

broszura2Aby pomóc Rodzicom w wyborze szkoły językowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Edukacji Językowej PASE, którego jesteśmy współzałożycielem i członkiem, wydało Poradnik Językowy dla Rodziców.

Celem broszury, której tekst załączamy w całości poniżej, jest ukierunkowanie rodziców w wyborze dobrej szkoły językowej oraz skutecznym wspieraniu dziecka podczas nauki języka.

Zapraszamy do zapoznania się z tym przydatnym tekstem.

POR_CAŁOŚĆ_V2gamacollege.pl/…2016/04/POR_CAŁOŚĆ_V2.pdf