Angielski dla młodzieży

Uczniowie w wieku od 13 do 15 lat realizują program nauczania opracowany zgodnie z zasadami nowoczesnej metodyki, uwzględniający zainteresowania, dynamikę i styl pracy nastolatków. Właściwy dobór tematyki zajęć i stosowanych technik nauczania zwiększa atrakcyjność kursu i motywuje młodzież do osiągania szybkich postępów w nauce. Kursy English for Teens (13-15) obejmują 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do czerwca, z przerwami w okresie świąt i ferii zimowych. Grupy (do 12 osób) spotykają się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie obejmuje dwie godziny lekcyjne (90 minut). Program kursu uzupełniają bezpłatne zajęcia dodatkowe w formach dostosowanych do zainteresowań młodzieży. Warunkiem ich realizacji jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa przez odpowiednią liczbę uczniów. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji (do 90 minut łącznie), których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych braków i zapewnienie właściwych postępów w nauce.

Z kolei licealiści (16-19), choć włączeni już w kursy dla dorosłych General English for Adults (16+), mogą przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości uporządkować swoje wiadomości na specjalnych kursach przygotowujących ich do rozszerzonej matury z języka angielskiego z uwzględnieniem specyfiki zadań egzaminacyjnych.

Osoby pragnące przyspieszyć naukę języka angielskiego mogą też wziąć udział w intensywnych kursach wakacyjnych w Krakowie lub wyjechać na kurs w Wielkiej Brytanii, który zorganizujemy we współpracy z naszą partnerską szkołą Bell Cambridge

Angielski dla młodzieży