Przygotowanie do matury z języka angielskiego

egzaminyKursy przygotowawcze dla maturzystów obejmują materiał dostosowany do wymagań egzaminów maturalnych zarówno w formacie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ich celem jest opanowanie umiejętności językowych niezbędnych do uzyskania na maturze wysokiego wyniku. Gruntownej powtórce, a następnie znacznemu rozszerzeniu znajomości struktur gramatyki oraz słownictwa towarzyszą ćwiczenia z rozwiązywania pisemnych testów maturalnych oraz symulacje egzaminów ustnych. Uczniowie otrzymują także materiały do samodzielnej pracy w domu. Dlatego też na koniec kursu jego uczestnicy odczuwają wyraźną poprawę znajomości języka, dużą sprawność w organizacji czasu oraz pewność siebie podczas egzaminów i w większości przypadków uzyskują rezultaty powyżej 80%. Ze względu na ograniczenia czasowe licealistów zajęcia grup maturalnych organizowane są głównie w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach porannych.
Ceny kursów dla maturzystów (80 godzin lekcyjnych od listopada do kwietnia) są uzależnione od wybranego systemu opłat i zaczynają się od 1350 zł. Koszty nauki można znacznie obniżyć, korzystając ze zniżek za wczesny zapis, za kontynuację, dla rodzin i dla zarekomendowanych przyjaciół.