Przygotowanie do egzaminów Cambridge

Na przestrzeni blisko trzech dekad działalności, na nasze kursy języka angielskiego uczęszczało ponad 50 000 osób. Wiele z nich uzyskało znakomite wyniki na międzynarodowych egzaminach językowych Cambridge FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency).

start-cambridge-egzam

Tysiące uczelni wyższych, firm, urzędów państwowych i ministerstw zlokalizowanych na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English Language Assessment za najbardziej wiarygodne świadectwa poziomu znajomości języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge są obecnie ściśle powiązane europejskim systemem opisu kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Languages, którego skala obejmuje sześć poziomów zaawansowania: od A1 dla podstawowych umiejętności językowych do poziomu C2, świadczącego o opanowaniu języka w stopniu doskonałym. Każdy dyplom Cambridge to dowód opanowania języka angielskiego na konkretnym poziomie.

Więcej informacji o egzaminach Cambridge znajduje się na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/exams/

W czerwcu 2016 roku nasze autoryzowane wewnętrzne Centrum Egzaminacyjne CELS PL 163 zostało poddane inspekcji wizytatora Cambridge English i otrzymało najwyższą możliwą ocenę. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie listu gratulacyjnego od Koordynatora Inspekcji Cambridge na Europę Północną, który otrzymaliśmy dwa tygodnie później: 

Cambridge English Language Assessment, Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 163, w Instytucie Języka Angielskiego Gama (Gama College of English) w Krakowie.

Ocena całościowa: centrum w pełni spełnia wymagane standardy. Gratulacje!

Cambridge English Language Assessment prowadzi rygorystyczny program inspekcji, których celem jest zapewnienie wysokich standardów dla dobra centrów egzaminacyjnych oraz osób przystępujących w nich do egzaminów.

Podczas inspekcji przeprowadzonej w dniu 25.06.2016 roku centrum egzaminacyjne nr PL 163 w Instytucie Języka Angielskiego GAMA (Gama College of English) otrzymało najwyższą ocenę. Raport z inspekcji został przekazany zespołowi centrum.

Korzystając z tej okazji, chciałbym pogratulować zespołowi IJA Gama takiego rezultatu i przekazać moje wyrazy uznania za pozytywny wkład, jaki włożył on w zapewnienie wysokich standardów. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w egzaminy Cambridge English oraz za wkład, który wysoko oceniamy.

Z poważaniem,

Vaughan Elliott, Inspections Co-ordinator Northern Europe

W maju 2018 roku nasze wewnętrzne centrum egzaminacyjne zostało przekształcone w autoryzowane centrum przygotowawcze do egzaminów Cambridge.