Przygotowanie do egzaminów Cambridge

Autoryzowane centrum przygotowawcze do egzaminów Cambridge

Na przestrzeni blisko trzech dekad działalności, na nasze kursy języka angielskiego uczęszczało ponad 50 000 osób. Wiele z nich uzyskało znakomite wyniki na międzynarodowych egzaminach językowych Cambridge FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency).

Tysiące uczelni wyższych, firm, urzędów państwowych i ministerstw zlokalizowanych na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English Language Assessment za najbardziej wiarygodne świadectwa poziomu znajomości języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge są obecnie ściśle powiązane z europejskim systemem opisu kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Languages, którego skala obejmuje sześć poziomów zaawansowania: od A1 dla podstawowych umiejętności językowych do poziomu C2, świadczącego o opanowaniu języka w stopniu doskonałym. Każdy dyplom Cambridge to dowód opanowania języka angielskiego na konkretnym poziomie.

Więcej informacji o egzaminach Cambridge znajduje się na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/exams/

Facebook