Przygotowanie do egzaminów Cambridge

Autoryzowane centrum przygotowawcze do egzaminów Cambridge

Na przestrzeni blisko trzech dekad działalności, na nasze kursy języka angielskiego uczęszczało ponad 50 000 osób. Wiele z nich uzyskało znakomite wyniki na międzynarodowych egzaminach językowych Cambridge FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency).

Tysiące uczelni wyższych, firm, urzędów państwowych i ministerstw zlokalizowanych na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English Language Assessment za najbardziej wiarygodne świadectwa poziomu znajomości języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge są obecnie ściśle powiązane europejskim systemem opisu kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Languages, którego skala obejmuje sześć poziomów zaawansowania: od A1 dla podstawowych umiejętności językowych do poziomu C2, świadczącego o opanowaniu języka w stopniu doskonałym. Każdy dyplom Cambridge to dowód opanowania języka angielskiego na konkretnym poziomie.

Więcej informacji o egzaminach Cambridge znajduje się na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/exams/

Facebook