Kursy języka angielskiego

Zapraszamy na kursy angielskiego w Instytucie Języka Agelskiego GAMA w Krakowie. Są one prowadzone w oparciu o osobne programy nauczania dla różnych grup wiekowych: dla dzieci (6-8 i 9-12), dla młodzieży (13-15), dla dorosłych (16+) i dla dojrzałych (50+).

Kursy angielskiego kraków

Obok kursów General English na 9 poziomach zaawansowania, prowadzimy także kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency).
Prowadzimy też kursy przygotowujące licealistów do rozszerzonej matury z języka angielskiego Okresowo organizujemy kursy specjalistyczne, np. English for Business oraz kursy konwersacyjne. Na zlecenie firm przeprowadzamy również audyty językowe oraz szkolenia dla pracowników. W naszej ofercie są również zajęcia indywidualne.
Blisko 30 lat pracy w Krakowie pomogło nam wypracować wysoką skuteczność w każdym aspekcie działania. Nasze kursy języka angielskiego prowadzone są  zgodnie z nowoczesnymi metodami i najwyższymi międzynarodowymi standardami. W zarządzaniu procesem dydaktycznym stosujemy reguły total quality management. Nasza administracja, wspierana przez zespół metodyków, zapewnia lektorom dobre warunki do pracy dydaktycznej, tak aby mogli oni zapewnić wszystkim uczniom i słuchaczom najlepsze możliwe warunki do skutecznej nauki języka.
Wszystkie kursy angielskiego realizowane są w oparciu o zalecenia metodyczne i szczegółowe programy nauczania, procedury organizacyjne, standardy jakości oraz systemy jej kontroli. Dzięki temu IJA Gama jest sprawną organizacją edukacyjną, realizującą przemyślany i zaplanowany proces dydaktyczny, którego efekty są regularnie sprawdzane, przewidywalne i gwarantowane.
Potwierdzeniem wysokiej klasy kursów angielskiego w Instytucie Języka Angielskiego Gama  są certyfikaty jakości i akredytacje przyznane szkole po przeprowadzeniu rygorystycznych inspekcji przez dwie renomowane organizacje: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Edukacji Językowej PASE  (www.pase.pl) oraz EAQUALS – Excellence  in Language Education (www.eaquals.org), międzynarodową organizację z siedzibą w Londynie, która działa pod auspicjami Rady Europy. 
Ponadto, jako jedyna akredytowana placówka w Krakowie, Instytut Języka Angielskiego Gama  wystawia słuchaczom międzynarodowe dyplomy znajomości języka EAQUALS Certificate of Achievement in English
Facebook