Uczniowie w wieku od 13 do 15 lat realizują program nauczania języka angielskiego opracowany zgodnie z zasadami nowoczesnej metodyki, uwzględniający zainteresowania, dynamikę i styl pracy nastolatków. Właściwy dobór tematyki zajęć i stosowanych technik nauczania zwiększa atrakcyjność kursu i motywuje młodzież do osiągania szybkich postępów w nauce. 

Kursy obejmują 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwają od października do czerwca (z przerwami w okresie świąt i ferii zimowych). Grupy (do 12 osób) spotykają się dwa razy w tygodniu. Każde spotkanie obejmuje dwie godziny lekcyjne (90 minut). Program kursu wzbogacają bezpłatne zajęcia uzupełniające, dostosowane w treści i formie do zainteresowań młodzieży. Warunkiem ich rozpoczęcia jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 uczniów. 

Program kursu uzupełniają bezpłatne zajęcia dodatkowe w formach dostosowanych do zainteresowań młodzieży. Warunkiem ich realizacji jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa przez odpowiednią liczbę uczniów. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji (do 90 minut łącznie), których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych braków i zapewnienie właściwych postępów w nauce.

Sprawdź swój poziom nie wychodząc z domu. Uzupełnij krótki test online a wyniki z propozycją kursu dostaniesz od nas drogą mailową.

Test poziomujący – młodzież (13-15 lat)

Licealistów (16-19) zapraszamy na kursy opisane szczegółowo w zakładce General English (16+) , a także na specjalne kursy przygotowujące do rozszerzonej matury z angielskiego, które nie tylko poszerzają znajomość języka, ale także uwzględniają specyfikę typowych zadań egzaminacyjnych.

Ich głównym celem jest opanowanie przez uczestników umiejętności językowych niezbędnych do uzyskania na maturze wysokiego wyniku. Gruntownej powtórce, a następnie znacznemu rozszerzeniu znajomości struktur gramatyki oraz słownictwa towarzyszą ćwiczenia z rozwiązywania pisemnych testów maturalnych oraz symulacje egzaminów ustnych. Uczniowie otrzymują także materiały do samodzielnej pracy w domu. Dlatego też na koniec kursu jego uczestnicy odczuwają wyraźną poprawę znajomości języka, dużą sprawność w organizacji czasu oraz pewność siebie podczas egzaminów i w większości przypadków uzyskują rezultaty powyżej 80%. 

Osoby pragnące przyśpieszyć naukę języka angielskiego mogą też wziąć udział w intensywnych kursach wakacyjnych w Krakowie bądź wyjechać na kurs w Wielkiej Brytanii, który zorganizujemy we współpracy z naszą partnerską szkołą Bell Cambridge.

Więcej informacji znajduje się tutaj Wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii

Facebook