Międzynarodowe dyplomy dla słuchaczy

Gama College of English jest pierwszą i – jak dotąd – jedyną krakowską szkołą językową uprawnioną do wystawiania międzynarodowych dyplomów znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English.

W związku z tym nasi słuchacze mogą otrzymać bez dodatkowych opłat następujące dokumenty:

  • EAQUALS Certificate of Achievement in English –międzynarodowy dyplom znajomości języka angielskiego, wystawiany na życzenie osób, które osiągnęły poziomy zaawansowania A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.    
  • Świadectwo ukończenia kursu języka angielskiego na uzyskanym poziomie zaawansowania, wystawiane na życzenie tych osób, które wykazały się odpowiednią frekwencją na zajęciach i zaliczyły testy końcowe.
  • Zaświadczenie uczestnictwa w kursie języka angielskiego, wystawiane na życzenie tych osób, które zostały zarejestrowane, wniosły wymagane opłaty i wykazują stosowną frekwencję na zajęciach.

Certificate-of-Achievement-in-English
Co to jest EAQUALS Certificate of Achievement in English?

EAQUALS Certificate of Achievement in English to międzynarodowy dyplom, który określa poziom znajomości języka angielskiego w odniesieniu do wspólnej europejskiej skali Common European Framework of Reference (CEFR). Dyplom jest wystawiany słuchaczom akredytowanych szkół językowych, którzy na koniec etapów nauki języka osiągnęli poziomy A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Uprawnienia do wystawiania dyplomów EAQUALS Certificate of Achievement in English mogą uzyskać tylko te szkoły, w których programy nauczania oraz systemy oceny słuchaczy odzwierciedlają w pełni szczegółowe opisy poziomów zaawansowania zawarte w międzynarodowej skali CEFR i których nauczyciele zostali przeszkoleni w procedurach analizy kompetencji językowych w odniesieniu do zaleceń tej skali.

Dyplomy EAQUALS Certificate of Achievement in English nie są oparte na wynikach komercyjnych testów czy egzaminów, lecz na procedurach oceny zatwierdzonych przez EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) – organizację międzynarodową z siedzibą w Londynie, która działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi liczne projekty realizujące dyrektywy europejskiej polityki językowej. (www.eaquals.org).

Dyplomy wystawiane są we wszystkich krajach w takiej samej formie przy pomocy specjalnego narzędzia internetowego. Każdy z nich ma indywidualny numer oraz zawiera informacje odnośnie kursu językowego, instytucji, która go przeprowadziła oraz poziomu językowego ocenianego słuchacza.

Facebook

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close