Angielski dla firm Kraków – Profesjonalne Szkolenia i Audyty Językowe

Instytut Języka Angielskiego Gama prowadzi od wielu lat szkolenia językowe dla firm oraz przeprowadza dla nich profesjonalne audyty językowe. O istotnej roli dobrej znajomości języka angielskiego wśród pracowników firm, które muszą zmierzyć się z konkurencją w zglobalizowanym świecie nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Każde szkolenie językowe powinno być dostosowane do konkretnych potrzeb firmy. Wtedy fundusze przeznaczone na ten cel będą dobrą inwestycją. Dlatego szkolenia językowe warto zlecić doświadczonym profesjonalistom.

angielski dla firm krakówW zależności od specyfiki i aktualnych potrzeb firmy, szkolenia mogą być uzupełnione o takie zagadnienia jak: struktura i organizacja przedsiębiorstwa, marketing, reklama i promocja, język spotkań i negocjacji, prezentacja produktów i usług, korespondencja handlowa, rozmowy telefoniczne po angielsku, angielski w podróży służbowej, angielski na konferencji międzynarodowej i inne. Szkolenia są monitorowane i dokumentowane, z dostępem on-line do ważnych informacji  dla ich uczestników i organizatorów.

Pośród instytucji, które powierzyły edukację językową swoich pracowników Instytutowi Języka Angielskiego Gama znalazły się (między innymi): Akademia Górniczo-Hutnicza, Bank BPH, City Bank, Ecolab, Gazeta Wyborcza, Jansen-Cilag, Kredyt Bank, KPMG, Pliva, Prymat, PGNiG, Radio Kraków, Radio RMF, Qumak-Sekom S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Telewizja Polska S.A. i wiele innych.

Audyty językowe pracowników

Obok szkoleń językowych, IJA GAMA oferuje firmom dwie formy oceny kompetencji językowych ich pracowników.

1.   Audyt podstawowy obejmuje:

  • test pisemny typu level placement (ok. 90 minut), oceniający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa oraz umiejętności pisania tekstu na zadany temat
  •  rozmowa kwalifikacyjna z lektorem (ok. 15 minut na osobę), oceniająca umiejętności komunikacyjne, w tym poprawność i płynność języka mówionego, wymowę i akcent
  • wydanie zbiorczego zaświadczenia – raportu audytorów IJA Gama o znajomości języka angielskiego każdego z ocenianych pracowników na konkretnym poziomie zaawansowania, z podziałem na cztery zakresy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie i pisanie

 2.   Audyt rozszerzony obejmuje:

  • wstępne rozmowy kwalifikacyjne zakończone podziałem na grupy zaawansowania, każda od 8 do 12 osób.
  • mini kurs języka angielskiego typu ”Language Refresher” dla każdej z 2 grup (kurs obejmuje sześć 45-minutowych lekcji, w tym dwie podczas których testowana jest znajomość struktur gramatycznych, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych i słuchanych
  • podczas pozostałych zajęć prowadzonych przez lektorów w każdej z grup, audytorzy IJA Gama przeprowadzają ocenę  znajomości języka każdego z uczestników kursu według zasad Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych EAQUALS
  • ocena prowadzona jest w odniesieniu do praktycznych umiejętności językowych opisanych we wspólnej europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR
  • przekazanie zleceniodawcy raportu z wyników oraz wystawieniem dla każdego z testowanych pracowników międzynarodowego dyplomu znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English z opisem umiejętności językowych w odniesieniu do wspólnej europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR.

Certificate-of-Achievement-in-English
Międzynarodowy dyplom EAQUALS Certificate of Achievement in English jest wystawiany każdym kraju w takiej samej formie przy pomocy narzędzia dostępnego on-line wyłącznie dla instytucji akredytowanych.

Instytut Języka Angielskiego GAMA jest obecnie jedyną krakowską szkołą językową z uprawnieniami do wystawiania międzynarodowych dyplomów znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English.

Facebook

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close